Som alle andre virksomheder har vi også brug for en arbejdsskadeforsikring og ved at undersøge markedet er vi faldet over AM Forsikring, der tilbyder markedets billigste til alle typer af virksomheder. Samtidig har vi indledt et samarbejde omkring at digitalisere processen omkring arbejdsskadeforsikringer.

Markedet for forsikringer kan være svært at navigere i for virksomheder. Priserne varierer i høj grad og det kan være svært, at vælge f.eks. den lovpligtige arbejdsskadeforsikring uden at betale for meget.

Hvor meget dækker min arbejdsskadeforsikring?

Det store spørgsmål omkring forsikringer er om dækningen passer med virksomhedens behov. For en arbejdsskadeforsikring gælder det at dækningen er lovbestemt og derfor får man den samme dækning uanset, hvilket selskab man vælger.

Skulle uheldet være ude og virksomheden har brug for sin arbejdsskadeforsikring, skal man bruge Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der administreres af ATP. Det er virksomhedens ansvar, at anmelde arbejdsskader via selvbetjeningen.

Hvad dækker en arbejdsskadeforsikring?

Man inddeler arbejdsskader i 2 typer kategorier: Arbejdsulykker og erhvervssygdomme. Begge dele er dækket af en arbejdsskadeforsikring.

Når man taler om en arbejdsulykke mener man en fysisk eller psykisk skade, der sker efter en bestemt hændelse eller andet og som er opstået med det samme eller inden der er gået 5 dage. Det kan f.eks. være hvis en tømrer beskadiger sin finger i en maskine eller en flyttemand har rygsmerter som er opstået i dagen efter en episode.

Taler man om en erhvervssygdom er det en sygdom, som skyldes selve det udførte arbejde eller som kan tilskrives arbejdsforholdene på arbejdsstedet. Det kan opstå som følge af længere eller kortere tids påvirkninger. Har man f.eks. arbejdet i længere tid i et miljø med for højt støjniveau som dermed har forårsaget nedsat hørelse eller hvis man har arbejdet med giftige materialer, der giver beviseligt påvirkning af helbredet.

Hvor vidt man kan få erstatning eller kan tildeles andre ydelser via sin arbejdsskadeforsikring, er det påkrævet at en skade kan anerkendes som en arbejdsskade.

Der er flere betingelser som skal være opfyldt for at man kan få anerkendt en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom. De 2 vigtigste er:

  • Arbejdsskadeforsikring dækker kun skader, der er opstået under arbejde for en arbejdsgiver der har hjemsted i Danmark.
  • Arbejdskadeforsikring dækker kun skader som er opstået i forbindelse med og pga. dit arbejde eller arbejdsforholdene.

Der er selvfølgelig forskellige undtagelser som f.eks. hvis skaden er opstået under redning af menneskeliv, ved vennetjenester og hvis den opstod under arbejde udført i udlandet.

Om samarbejdet

For at holde prisen på arbejdsskadeforsikringen til nøjagtigt hvad virksomheden har brug for, har vi udviklet et system der automatisk indhenter skadesoplysninger, antal årsværk og andre relevante oplysninger som gør at hele processen med få en arbejdsskadeforsikring kan automatiseres og digitaliseres.

Læs mere omkring samarbejdet og arbejdsskadeforsikring her.

Leave a Comment

Seneste blogindlæg

Solution Hub
Macellum - Ny software